Arbejdspladsvurderinger (APV)
er en del af sundhedsstrategien

Virksomheder skaber bedre trivsel og ikke mindst et bedre arbejdsmiljø, når arbejdspladsvurderingerne bruges. APV skal udarbejdes minimum hvert 3. år, og én gang om året skal de udarbejdede handleplaner opdateres. Dette er de overordnede krav, som arbejdstilsynet stiller.

Hos BORG Fysioterapi tænker vi: Hvorfor ikke udnytte den viden, som virksomheden får ved den obligatoriske gennemgang?

De typiske problemer, som vi oplever fra f.eks. kontorbranchen, er:

  • Det ergonomiske arbejdsmiljø – fordi medarbejderne sidder ned det meste af dagen enten foran computeren eller til møder. Vores krop er designet til at bevæge sig og ikke til det stillesiddende arbejde. Derfor vil der være problemer, men de kan heldigvis forebygges
  • Det psykiske arbejdsmiljø – hvor der er store arbejdsmængder og tidspres oven i. I f.eks. revisionsbranchen skal der i perioder arbejdes i et højt tempo, og overarbejde ses ofte

Det første skridt er at komme i gang. Vi tager gerne et første, uforpligtende møde med dig/jer og ser på, hvilke muligheder der er mest relevant for jeres virksomhed. 

 

    

Formålet med APV er at skabe trivsel. Vi tager udgangspunkt i jeres allerede udarbejdede arbejdspladsvurderinger, i det her foreligger en masse nyttig viden. Lad os f.eks. tager udgangspunkt i ovenstående problemer.

Det ergonomiske arbejdsmiljø viser, at en del af jeres medarbejdere har problemer med hovedpine og spændinger i skuldrene. Begge dele nedsætter koncentrationsevnen og performance, fordi vi sidder stille og ikke får brugt vores krop. Derfor er det et vigtigt sted at gribe ind. Vi vil gennemgå jeres arbejdsstationer og f.eks. se på:

  • Hvordan bruges hæve-sænkebordet, hvis det i det hele taget bruges?
  • Hvordan er kontorstolene indstillet til den enkelte?

Vi har også mulighed for at komme med vores rullende fysioterapi-bil og udføre komplette kropseftersyn.
Læs mere her.


 

Det psykiske arbejdsmiljø ses oftest, hvor der er længere perioder med store arbejdsmængder. Her er det selvfølgelig vigtigt at kigge på om, arbejdsgangene kan effektiviseres. Lige så vigtigt er det dog at have fokus på, at medarbejderne kan fastholde fokus og koncentrationen. Her vil det være oplagt at få implementeret daglig motion, da motion skaber mere energi, øger koncentration og derigennem også effektiviteten.
Læs mere om motion på arbejdspladsen her.

 

Det er ikke så svært, som du måske tror. Mange virksomheder har deres APV’er liggende, men desværre bruges de ikke optimalt. Lad os hjælpe jer med at skabe et bedre arbejdsmiljø og trivsel med jeres allerede udarbejdede APV’er. En APV er en del af kortlægningsprocessen af vores fem faser i udarbejdelsen af en sundhedsstrategi.
Læs om det her.