Sundhedsfaglige Spirituelle Netværk

 

Jeg vil gerne fremme vores spirituelle tilgang i nutidens sundhedsverden, så vi kan bruges vores intuition i det store arbejde, vi lægger derude. Jeg er fascineret af Bruce Lipton, der er cellebiolog og som påstår, at kun 10% af vores sygdomme er genetiske. Det er interessant. Er det vores livsstil? Er det vores tanker? Er det vores samfund, der har skabet de 90%?

 

Den holistiske tilgang

Det er desværre ikke altid vi kigger/ser på det holistiske billede af vores patienter, borgere, klienter eller kunder, men oftest behandler vi deres specifikke problem. Det er bl.a. min mission, i den fysioterapeutiske verden, at få det holistiske billede af vores patienter og kunder, så vi får et større billede af arbejde ud fra og dermed en større succesrate.

 

Temaer for netværket

Vores celler tilordner sig vores omgivelser. De får besked fra vores nervesystem, som sender besked til vores celler. Det er perception og det er perceptionen, der skaber vores virkelighed.

Vi er udstyret med en selv-healende krop. Hvordan lærer vi at bruge vores mind-set til at forbedre vores helbredelse?
Hvordan lærer vi at se, når advarselslampen i kroppen står og blinker? Vi har aldrig fået en manual til vores krop, som vi f.eks. har til vores bil. Jeg tror, at tiden er inde nu til, at åbne den dør og skabe en ny tilgang i sundhedsvæsnet.

Hvorfor undersøger vi ikke, hvad der sker, når et mirakel opstår! Hvad styrer vores gener? Vores gener er styret af vores opfattelse af omverdenen. Vi er født med intuition – mavefornemmelse – vores naturlige indre power ligesom klodens dyr er, vi lærer blot ikke at lytte til den, så hvordan lærer vi vores patienter, klienter, borgere eller kunder at åbne den side af sig selv?

Det er vores hjerte, som sender signaler og kommunikerer med vores hjerne, som enten kan helbrede eller det modsatte, hvordan lærer vi at navigere rundt i kroppen og vores beskeder og hvordan formilder vi det videre?

Din tro er styret af vores energi og vores følelser. Det kan vi ændre ved at ændre vores opfattelse af energien, følelserne og omverden. Hjernen frigiver kemien, der sendes ud i vores blodbaner, men er det vores tanker og tro, der bestemmer, hvad der sendes ud?

Verden er i dag på mange planer bygget over, at vores hjerne arbejder med frygt, så hjertet sender stresssignaler til vores hjerne. Hvordan skal vi arbejde med at ændre den til gang?

 

Hvad indeholder det Sundhedsfaglige Spirituelle Netværket?

Alle de temaer, tankegange og undersøgelser, som nævnt ovenfor vil være nogle af de temaer, som vil være i centrum i det spirituelle sundhedsfaglige netværk, hvor du får ny viden, nye indsigter, bliver inspireret og får noget brugbart med hjem, som du kan implementere i din hverdag og give dine patienter, borgere, klienter eller kunder en endnu bedre behandling.

Netværksmødet starter med en meditation, så vi får samlet energien, roen og blive alignet.

Der vil til hvert netværksmøde være en foredragsholder, der bruger spiritualiteten i deres sundhedsfaglige arbejde. Det kan være forskere, teoretikere der har udviklet deres egen teori eller en virksomhedsejer indenfor det sundhedsfaglige felt.

Du vil få mulighed for erfaringsveksling i mindre grupper med andre sundhedsfaglige personer.

Netværksdagen sluttes af med networking og lidt let mad.

Det Sundhedsfaglige Spirituelle Netværket løber over et år, hvor vi mødes 6 gange fra kl. 15.00-19.00. Prisen er 10.000 kr.

 

Hvem er jeg

Jeg har arbejdet, som fysioterapeut siden 2006 og har siden 2012 været klinikejer. Min mission er, at skabe fokus på fysioterapifaget, og alt det fantastiske vi kan gøre for vores patienter.

Jeg har gennem det sidste år arbejdet mere intens med min intuition, kvantefysikken og den spirituelle tilgang til egen udvikling, til udvikling af mine skønne medarbejder og i sidste ende for vores patienter.

Jeg har ligeså meget fokus på resultater og derfor arbejder vi med at gennemføre undersøgelser og teste effekten af vores behandlinger blandet andet ved brugen af forbedringsmodellen og SMART-mål.

Men jeg vil gerne nå endnu længere ud og skabe en debat og et fokus på brugen af intuition, kvantefysikken og spiritualiteten, derfor har jeg skabet Det Sundhedsfaglige Spirituelle Netværk.

 

Hvordan kan du tilmelde dig

Er du blevet nysgerrig eller inspireret og gerne vil tilmelde dig eller høre mere, så skriv til: info@borg.team.

 

Jeg glæder mig til at se dig 🙂

Taknemmelige og kærlige hilsner

Dorte Borg Andreasen
Spirituel Fysioterapeut